Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår vi sagspapirer og bruger måske kort og de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. forringer naturen.

Ofte skal man ud og kigge på området i virkeligheden for at vurdere sagen, så vi kommer til at kende vores kommune godt. Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. Ofte bliver nogle sure, når vi klager, og dét kan kræve, man er robust.

Til gengæld er det også det arbejde, der i det lange løb har stor betydning for vores landskab og dermed vores naturoplevelser. Både gennem den konkrete sag og fordi, sagsarbejdet er fundamentet i DN’s lobbyarbejde.

Vi skal huske at give ros eller ris til myndigheder og lodsejere og fortæle om vores sejre gennem lokalpressen. 

I afdelingen er det godt, hvis nye er ”føl” i mindst et par sager sammen med et garvet bestyrelsesmedlem.

Vi skal også have et kendskab til lovgivningen. Og så kan vi følge nogle af de mange kurser, vi udbyder gennem Naturens Universitet, hvor vi får viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv., og endelig kan I altid ringe til de mange sagsbehandlere i Sekretariatet, der altid er parate med gode råd i en given sag.

Kontakt

Har du lyst til at lave arrangementer i DN Holstebro, så os på holstebro@dn.dk eller bestyrelsen

Vi glæder os til at høre fra dig.