Link til folder om adgang til naturen

Offentlige skove
Hvor til fods: Overalt undtagen i nyplantninger m.m.
Hvor på cykel: Stier og veje.
Hvornår: Hele døgnet.


Private skove over 5 ha
Hvor til fods: Stier og anlagte veje.
Hvor på cykel: Befæstede stier og anlagte veje.
Hvornår: Fra kl. 07.00 til solnedgang.


Private skove under 5 ha
Hvor til fods: Stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvor på cykel: Befæstede stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvornår: Fra kl. 07.00 til solnedgang.


Udyrkede arealer (heder, overdrev, strandenge m.m.)
Hvor til fods: Overalt undtagen på hegnede arealer.
Hvor på cykel: Ingen særlige regler.
Hvornår: Fra kl. 07.00 til solnedgang.


Veje og stier i det åbne land
Hvor til fods: Stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvor på cykel: Befæstede stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvornår: Hele døgnet.